Kríž - čo pre nás znamená

18.03.2013 16:38

Znak kríža patrí k najznámejším symbolom v dejinách kresťanstva. Aj dnes, keď sa veľmi nedbá o náboženstvo, sa s ním stretávame – a to nielen na chrámových stavbách a na cintorínoch, ale aj na významných miestach a budovách, pri cestách, v poliach, v domácnostiach, na pracoviskách, na šperkoch, a aj na lekárňach a záchranných vozidlách... Čo vlastne kríž znamená? Hoci má stovky podôb a významov, prevládol pohľad, ktorý hovorí o kríži hlavne ako o nástroji umučenia Krista. Dokonca mnohé stvárnenia, ale aj myšlienkové prúdy, v mene kríža ohlasovali život zasvätený bolesti a utrpeniu. Kríž však prináša oveľa hlbšie posolstvo...

Kríž je starší ako symbol štvorca a rovnako je charakterizovaný číslom štyri. Ako dvojité spojenie bodov stojacich diametrálne proti sebe je kríž symbolom zjednotenia extrémov (napr. neba so zemou), syntézy a miery. Zlučujú sa v ňom čas a priestor. Je najuniverzálnejším znamením sprostredkovania a prostredníka – dávno predtým, ako ho prevzala kresťanská symbolika.

V kresťanstve získal význam Kristovou smrťou na kríži, ktorej sa pripisuje hlboký zmysel (uzmierujúca smrť). Zároveň predstavuje ľudstvo, ktoré je priťahované Kristom zo štyroch strán sveta a tiež čnosti duše človeka: spodok kríža znamená vieru – ktorá má byť silná a hlboko zakorenená, zvislé rameno je nádej, zameranú na nebo, šírka kríža naznačuje lásku, ktorá má zahŕňať aj nepriateľov a dĺžka kríža vytrvalosť až do konca.

Tiež sa rozlišuje medzi krížom utrpenia a vzkriesenia – kríž utrpenia pripomína utrpenie a smrť, kríž vzkriesenia víťazstvo nad smrťou a býva ozdobený vlajkou alebo plameňom. Nepredstavuje trám (ako pri kríži utrpenia), ale žezlo. Je to premenený a oslávený potupný nástroj popráv. Ďalekosiahly symbolický výklad kríža hovorí o centre nového stvorenia, strome života a rebríku vedúcom do neba.

Jedna z legiend spojených so svätým krížom, rozpráva príbeh v ktorom je kríž spojený s Adamom.

Keď Adam zomieral, jeho syn Set prosil Boha o pomoc. A Boh mu zoslal svojho anjela, ktorý mu priniesol ratolesť zo stromu života. Anjel Setovi povedal, že ak ratolesť zasadí a prinesie plody, bude z človeka sňatá vina jeho hriechu. Set prijal slová anjela a zasadil ratolesť v pohorí Libanon a vyrástol z nej strom pevnejší a mohutnejší než všetky ostatné.

Práve sem do tejto oblasti neskôr vyslal kráľ Šalamún drevorubačov, aby získali drevo na stavbu chrámu v Jeruzaleme. Medzi stromami, ktoré boli pokálané, bol aj ten ktorý zasadil Set. Ako sa neskôr ukázalo, jeho drevo bolo iné, než z ostatných stromov, a tak ho tesári dali stranou. Keď pri obhliadke stavby chrámu kráľ Šalamún uvidel toto drevo, rozhodol sa z neho postaviť most cez potok v údolí Cidron.

Keď do Jeruzalema pricestovala kráľovná zo Sáby, medzi miesta ktorej jej Šalamún ukázal, patrilo aj toto údolie. Po svojom návrate do vlasti mu kráľovná napísala o svojom proroctve, podľa ktorého na dreve z tohto mosta zomrie nevinný človek a jeho smrťou bude prekliaty židovský národ a jeho ríša bude zničená.

Tieto slová natoľko vyľakali kráľa Šalamúna, že nechal most rozobrať a jeho drevo preniesť do opustenej jaskyne v meste, ktorú potom nechal zatopiť - tak vznikol rybník Betezda. O tomto rybníku sa v Písme píše, že na jeho brehu ležali chorí a čakali na okamih, kedy zostúpi z neba anjel a rozvíri jeho hladinu – ten z nich, kto sa ako prvý ponoril do jeho vôd, bol uzdravený.

Keď o niekoľko storočí neskôr veľkňazi zajali Ježiša, v tú noc zemetrasenie postihlo Jeruzalem a uvoľnilo z jaskyne drevo, ktoré vyplávalo na hladinu jazera. Práve vtedy okolo neho prechádzali tesári, ktorých veľkňazi vyslali, aby našli drevo pre zhotovenie krížov.

Keď na hladine zbadali drevo, rozhodli sa z neho urobiť kríž, na ktorom neskôr zomrel Kristus.

Kríž je dôkazom toho, že neexistuje hranica, za ktorú by Božia láska odmietla ísť, aby získala ľudské srdce. Kríž je prostriedkom zmierenia, pretože je konečným dôkazom Božej lásky, a takáto láska si vyžaduje lásku, ktorá jej odpovedá. Ak kríž neprebudí lásku a úžas v srdciach ľudí, potom ju už neprebudí nič.

Kríž je cestou do Božieho kráľovstva. Kríž objíma svet. Je zasadený vo všetkých končinách zeme. Na ceste k nebu sú kríže ako najkrajšie kamenné mosty. Bez kríža sa len ťažko možno stať svätým. Taký človek bude iba ako malá hviezdička na oblohe. Kto však pre Boha bojoval a trpel, ten bude žiariť ako krásne slnko...