Kto je môj blížny?

04.03.2013 10:13

Tu vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“ Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz, a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: »Staraj sa oň, a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.« Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“

Toto podobenstvo nám jednoznačne hovorí o láske k Bohu a k blížnemu. Ak budem milovať Boha, dokážem prejavovať lásku aj blížnemu. Ak nemilujem Boha, potom nedokážem mať lásku ani k blížnemu. Znalec zákona z evanjelia Ježiša pokúšal. Kristus na neho nekričí ani mu nič nevytýka, ale s láskou mu vysvetľuje najväčšie a najdôležitejšie prikázanie v dnešnom podobenstve, v ktorom ho na konci vyzýva: „Choď a rob aj ty podobne“. Drahý brat, drahá sestra, táto výzva je dnes adresovaná aj nám. Aj my máme ísť a prejavovať lásku v konkrétnych skutkoch. Aj my máme pomáhať blížnemu.

Položme si aj my otázku: „Kto je môj blížny?“ Ježiš nás učí: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého“ (Mt. 22,39)

Ak by sme to mali povedať iným spôsobom, tak je tu vyjadrené, že milovať máme každého. Ježiš nás učí že každý človek je nám blížny. Chce nám povedať, že naša láska by sa nemala obmedzovať iba na tých, ktorí sú nám podobní, alebo na tých, ktorí neohrozujú náš pocit pohody či slušnosti. Aj človek ktorý nám robí zle, ktorého nemáme radi, ktorý nám nie je sympatický je našim blížnym.

Toto podobenstvo nás učí, že blížneho nestačí iba milovať, blížnemu treba aj pomáhať. Možno si teraz kladiete otázku, ako máme prejaviť lásku niekomu, komu je ublížené? Ako podať pomocnú ruku človeku v núdzi? Veď veľa krát nedokážeme pomôcť blížnemu v ťažkej životnej situácii. Drahý brat, drahá sestra to, čo uzdravuje je láska a vedomie, že je tu niekto, komu na mne záleží, vedomie, že na to všetko nie som sám, že niekto kráča vedľa mňa.

A Ježiš sa ťa dnes pýta: „Čo si ochotný obetovať ty pre svojho brata?“ Buďte tými, ktorí budú vlievať lásku, nádej a odvahu. Prajem vám, aby ste mali postoj srdca Jozefa Egyptského ktorý, keď blúdil po poli a spýtali sa ho, koho hľadá, povedal: „Hľadám svojich bratov!“ Toto hľadanie sprevádzalo celý jeho život, pretože nebol zahľadený do seba, bol ochotný blúdiť po celom svete, aby mohol nájsť tých, ktorí dnes potrebujú pomoc.

Môžeme pomáhať už len tým, že si nájdeme čas na toho druhého, ukážeme mu, že je pre nás dôležitý. Môžeme navštíviť chorého, alebo osamelého. Potešiť ho svojou prítomnosťou a povzbudiť ho láskavým slovom. Každý jeden deň nám Boh dáva príležitosť na to, aby sme prejavili lásku svojmu blížnemu. Majme dnes oči otvorené, aby sme videli príležitosti prejaviť lásku blížnemu. Možno práve teraz potrebuje pomoc niekto v práci, v škole, v izbe, doma.

Aj vy, ak budete kráčať po ceste za Bohom sami a poviete si: „Ten druhý ma nezaujíma, on má svoj život a ja mám svoj,“ nepriateľ vás dostane a zničí nielen vás, ale aj vaše spoločenstvo. Ale ak budete držať spolu a vaším spojivom bude Božia láska a nie hriech, nepriateľ nebude mať šancu poraziť vás, jednoducho si na vás netrúfne a ak aj áno, vo svojej jednote a láske odrazíte každý útok proti vám.

Drahý brat, drahá sestra, potrebujeme jeden druhého, aby sme došli do cieľa – k nášmu Otcovi. Ježiš bol ochotný obetovať svoje dva denáre, aby si tam ty mohol bezpečne dôjsť. Preto urobme dnes rozhodnutie ponúknuť svoju obetu, ponúknuť to, čo máme pre svojho blížneho: svoj čas, svoj úsmev, svoje objatie alebo slovo povzbudenia. A vedz, že Boh príjme tieto skutky ako jednu modlitbu a prijme ju omnoho radšej ako všetky dlhé modlitby a pôsty, ktoré by si konal pred jeho tvárou.

Kňaz a levita nepomohli doráňanému, báli sa zašpiniť si ruky, aby sa nepoškvrnili. Museli by potom obetovať v chráme. „Milovať budeš svojho Pána a milovať budeš svojho blížneho“ Pán Ježiš nás učí, že na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci“ (Mt 22,36-40). Tieto dve prikázania by sme mohli vyjadriť jedným slovom a tým slovom je Láska.

Nebojme sa zašpiniť si ruky a prejavme Ježišovu lásku ľuďom v našom okolí. Lebo Božie slovo hovorí: „Milosrdenstvo chcem a nie obetu a poznanie Boha viac ako celopal.“ ( Mt. 11,7)