Ktorou cestou pôjdeš?

07.12.2018 18:04

"Robil, čo je správne v Pánových očiach ..." (2.Kráľov 22, 2)

 Joziášov dedko Manasses bol násilnícky kráľ, ktorý "prelial veľmi veľa nevinnej krvi " (2. Kráľov 21,16). Jeho otec, kráľ Amon, zomrel rukami jeho vlastných dôstojníkov. "Robil to, o čom  Boh povedal, že je zlé," hovorí epitaf. Joziáš mal  iba osem rokov, keď nastúpil na trón. Okamžite si zvolil spravodlivosť a neprestal robiť po celý život to, čo je v Božích očiach dobré (2. Kráľov 22,2). Čo z toho vyplýva? Nemôžeš si vybrať rodičov, ale môžeš si vybrať svoju cestu.

 Keď Joziáš znovu budoval chrám, objavil zvitok s Božím zákonom. Kým ho čítal, plakal a uvedomoval si, že jeho ľud sa vzdialil od Boha. Preto poslal odkaz prorokyni a pýtal sa: "Čo sa stane s našimi ľuďmi?" Ona povedala Joziášovi, že pre pokánie, ktoré činil, keď počul Božie slovo, jeho národ bude ušetrený (2. Kronická 34, 14-27). Celá generácia prijala milosť vďaka bezúhonnosti jedného muža.

I ty sa môžeš povzniesť nad svoju minulosť a žiť inak. Tvoji rodičia ti dali DNA, ale Boh ti môže dať nové narodenie a nový začiatok. "Ako milované deti nasledujte Božieho príkladu" (Efezským 5,1). Aj ty rovnako tak ako Joziáš nemáš vládu nad tým, ako reagovali na Boha tvoji predkovia, ale môžeš kontrolovať spôsob, ako na Neho zareaguješ ty. Tvoja minulosť nemusí byť tvojím väzením. Máš vplyv na svoj život, máš volebný hlas, čo sa týka tvojho určenia. Môžeš si vybrať, ktorou cestou pôjdeš. Vyber si dobre a jedného dňa - po generáciách - budú iní ďakovať Bohu za odkaz, ktorý si zanechal.

Pane, pomôž mám byť Ti verným, aby sme žili a robili to, čo je v Tvojich očiach dobré. Amen