Láska a Pýcha

01.03.2013 20:26

Je možno chybou, že za opak lásky považujeme nenávisť. Za opak pýchy pokoru. V skutočnosti by sme mohli povedať že LÁSKA a PÝCHA stoja proti sebe. PÝCHA umiestňuje do stredu sveta naše JA a podľa neho meria všetko. LÁSKA kladie do stredu sveta MILOVANÉHO a on sa stáva mierou všetkého, i nášho vlastného bytia a života.

PÝCHA sa môže mnohokrát prejavovať ľahostajnosťou. Prečo by nám malo na druhom človeku záležať? K čomu je nám potrebný? Môže nám byť ukradnutý – iba ak by sme z neho mali dajaký úžitok. Potom sa o neho začneme zaujímať. Vieme sa mu dokonca podlizovať. Tváriť sa obetavo! To hej.

A naopak – ak nám prekáža, dokážeme ho nenávidieť, hlboko a chladno nenávidieť.

LÁSKA, naopak, úplne samozrejme zabúda na seba, pretože žije a zomiera pre milovaného. Podstatou lásky je, že prekračuje hranice seba a vytvára vzťah s niekým mimo seba, s niekým kto je nám drahší, než my sami sebe.

Preto je láska pokorná. Nie preto , že by pokoru trénovala. Pravá pokora o sebe ani nevie, netuší, že je pokorná. Pravá pokora jednoducho nemyslí na seba a ani ju nenapadne vyvyšovať seba, ani na rozum jej to nepríde – pretože miluje a túži vyvýšiť a osláviť milovaného!

Problémom je , že navonok dokáže v mnohom lásku napodobniť pýcha!

Existuje  napríklad aj pyšná poslušnosť: „Pod zdaním poslušnosti sa môžu skrývať aj rôzne náruživosti, či dokonca žiadostivá vášeň. Všeobecne povedané: všetko, čomu chýba správna miera, čo nie je osolené duchom pravej pokory a služby Bohu (čiže s nahou jedine Bohu sa páčiť), je neodvratne poškvrnené nejakou nečistotou a vychádza démonom na posmech.

Ba existuje aj pyšná obetavosť, áno, i obeta života za priateľa môže  prameniť  z pýchy  a nie  z lásky,  či  priateľstva:  „Specnaz uznává lidi, kteří riskují, mají sílu a projevují odvahu. Kdo běží dál, byť ostatní padají únavou, kdo vydrží nejdéle beze stravy a pití,  kdo  nejlépe  střílí,  o  tom  se  smýšlí  v  dobrém.  (Takový voják)  začíná  být  schopen  hrdinských  činů,  třebas  i  životní oběti  za  kamaráda.  Jeho  čin  však  nemá  nic  společného  s běžným přátelstvím mezi vojáky. Motivem k takovému činu je nutkáni dokázat i za cenu života nadřazenost veškerému okolí - včetně zachráněného kamaráda.“ (Viktor Suvorov)

Nakoniec, vedel to už svätý Pavol, keď povedal: „A keby som rozdal  celý  svoj majetok  ako  almužnu  a  keby  som  obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi  to  neosožilo  (1Kor 13,3 SSV)“ Aj  on  tušil  a vedel,  že  je možné položiť dokonca aj život nie z lásky, ale z pýchy.

ROZDIEL JE IBA V MOTÍVE! On v prvom rade odlišuje, čo  je LÁSKA  a čo  je PÝCHA!  Iste,  „Láska nerobí  zle blížnemu“  (Rim 13,10 SSV),  preto  ak  niekto  koná  zjavné  zlo, nemôže to byť láska. Ale ani konanie vecí, ktoré sú objektívne dobré, nie je znakom lásky. Sám Ježiš hovorí: „Mnohí mi v  onen  deň  povedia:  “Pane,  Pane,  či  sme  neprorokovali  v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili  sme  v  tvojom  mene  veľa  zázrakov?”  Vtedy  im vyhlásim: Nikdy  som  vás  nepoznal;  odíďte  odo mňa  vy,  čo páchate  neprávosť!“  (Mt 7,22-23 SSV)“ 

Títo  ľudia  totiž nerobili  tieto veci  z lásky, ale  z pýchy:  aby mohli  sami na seba  pozerať  ako  na  dobrých  a skvelých  a vynikajúcich a veľkých  –  presne  ako  onen  farizej  z podobenstva:  „Bože, ďakujem  ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva  razy  do  týždňa,  dávam  desiatky  zo  všetkého,  čo  mám. (Lk 18,11-12 SSV)“  A tento  seba obraz,  pyšný  seba obraz akéhosi  „titana“,  nadradeného  všetkým  ostatným  ľuďom,  je im tak vzácny a tak drahý, že radšej zomrú, ako to opisuje Suvorov, než by priznali  slabosť, zlyhali a stratili  tak  to, čo  narcisticky  nadovšetko milujú:  pyšný,  titanský  obraz seba ako nadčloveka…!

Nakoniec, aj dnes mnoho kresťanov žije presne tento typ pýchy: „Ja žijem, ako sa má, všetko správne konám, všetko si  plním,  nikomu  neubližujem,  pomáham,  komu  sa  dá, chodím  do  kostola  a toto  budem  robiť  až  do  smrti  a nikto a nič mnou  nepohne!“  –  a v minulosti  sme možno  na mnohých z nich pozerali ako na obdivuhodných hrdinov, ktorí za čias  boľševickej  tyranie  radšej  riskovali  prenasledovanie, utrpenie, často väzenie, než by zanechali svoju vieru… – ale len Boh  sám  vie,  koľkí  z nich  boli  naozaj  svätí mučeníci  – a koľkí  iba  pyšní  a namyslení  samo spravodliví  narcisti, zaľúbení až na smrť do ilúzie vlastnej „dokonalosti“…

A ešte jedna vec: POKORA sa nedá nacvičiť – rovnako ako si človek  nemôže  „urobiť“  veľké  svaly.  Môže  len  cvičiť  – a svaly  sa  objavia  ako  vedľajší  efekt.  Podobne POKORE jestvuje len ako vedľajší efekt LÁSKY!