Lekár, ktorý vylieči všetky rany

07.12.2018 17:22

Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia (Hebrejom 3,15)

Vodič kamióna si poranil prst. Krvácajúcu ranu si obviazal svojim špinavou vreckovkou. Po niekoľkých dňoch dostal prudké bolesti. Lekár, ktorý prst obzeral, došiel k záveru, že musí byť amputovaný. Bolo tu akútne nebezpečenstvo, že sa zápal rozšíri do celého tela. Šofér myslel na svoje pracovné miesto a operáciu odmietol.

Netrvalo dlho a prudké bolesti ho znovu priviedli k doktorovi. Ten s poľutovaním konštatoval, že teraz musí byť amputovaná celá ruka, pretože inak je ohrozený jeho život. Muž opäť odmietol dať súhlas.

Po nejakej dobe bol muž v bezvedomí privezený do nemocnice. Jeho žena teraz dala súhlas k amputácii ruky. Po dôkladnom vyšetrení jej lekár musel povedať hroznú pravdu. Je neskoro. Spočiatku malý zápal medzitým otrávil celé telo a spôsobil neodvratnú smrť.

Mnoho ľudí správa tak, ako ten šofér kamióna. Domnievajú sa, že s ich „malými“ hriechmi sa nemusí nič robiť. Ale to je klam. Ani s „najmenšími“ hriechmi nemôžeme pred Bohom obstáť. A keď na sebe pozeráme v Božom svetle, dôjdeme i my k výsledku, že je zasiahnutý celý človek.

Avšak Ježiš Kristus, ten veľký Lekár, nám môže pomôcť, keď si nezatvrdíme svoje srdcia, keď ich neuzavrieme pred Jeho napomínajúcim volaním, keď k Nemu včas prídeme. Kto sa so svojim bremenom hriechov zverí Jemu, dostane odpustenie a večné spasenie.

Pane Ježišu, Ty si Lekár, ktorý dokáže vyliečiť všetky rany. Uzdrav všetky naše zranenia, zbav nás bolestí a zober od nás všetky bremena, ktoré nás ťažia. Amen