Máš strach zo smrti?

07.12.2018 17:28

Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. (Rimanom 10,9)

Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska. (1.Jánov 2,15)

Clayton bol mládenec postihnutý leukémiou. Pri štvrtej recidíve choroby mu lekár musel povedať: „Clayton...ostávajú ti asi tri mesiace života.“ A vtedy, vo veku 18 rokov, zasvecuje svoje posledné sily tomu, aby hovoril o svojej viere a varoval mnohých mladých ľudí. Prehlásil: „Viem, kedy zomriem, ale vy nie. A vy sa necháte rozptyľovať vecami života, ktoré vám brania myslieť na to, čo je skutočne dôležité.“

Niekto sa ho opýtal: „Clayton, máš strach?“ – „Áno, odpovedá, mám strach, som zdesený. Ale nemám strach z rakoviny, nemám strach z toho, že zomriem. Lebo viem kam pôjdem po smrti, pretože som vo svojom srdci uveril, že Ježiš je Pán, a verejne som Ho vyznal. Je len jedna cesta, ktorá vedie k tomuto cieľu. Tomu verím. Naopak, mám strach o vás. Mám strach o každého z tých, ktorí nevedia kam pôjdu po smrti. Mám strach o tých, ktorí si myslia, že vedia kam pôjdu po smrti, ale nie sú tým istí. A zvlášť mám strach o tých, ktorí sú rozptyľovaní týmto svetom, školou, prácou, športom, kamarátmi, zábavami...Kvôli tomu mám skutočne o vás strach.“

Clayton natočil za pomoci svojich priateľov video. Keď skončil, večer ho premietol a prehlásil: „Áno, to je presne to, čo som chcel povedať, kým zomriem.“ Druhý deň odišiel k svojmu Pánovi, keď dokončil službu, ktorú mu Pán Ježiš zveril: byť Jeho svedkom.

Pane nauč nás žiť tak, aby sme boli pripravení zomrieť, aby pre nás smrťbola bránou k večnému životu. Amen