Milosť, ktorá premieňa

06.12.2018 19:34

„Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ (Ján 1,29)

Keď Kristus visel na kríži, hriech dosiahol vrchol. Najhorší prejav hriechu sa udial práve na Kalvárii. Hriech nikdy nebol černejší ani strašnejší. Na kríži vidíme obnažené ľudské srdce so všetkou svojou skazenosťou. Niektorí vravia, že ľudia sa odvtedy zlepšili. Myslia si, že ak by sa Kristus vrátil dnes, nik by Ho neukrižoval. Vraj by sme Ho veľkolepo privítali. Kristus sa k nám v skutočnosti vracia každý deň – v Biblii, ktorú nečítame, v kostoloch, do ktorých nechodíme, v potrebách ľudí, ktoré ignorujeme. Aj Ty si presvedčený, že keby sa Kristus dnes vrátil, že by sme Ho neukrižovali? Ukrižovali by sme Ho eš te skôr, ako to urobili ľudia pred 2 000 rokmi. Hriech sa nikdy nepolepší. Ľudská prirodzenosť sa nemení.

Prosme Boha o zmenu v našich srdciach! Nech z toho nášho kamenného srdca urobí srdce mäsité, srdce, v ktorom bude plno lásky.