Nádej vzkriesenia

07.12.2018 17:48

 „Ten, kto vzkriesil Pána Ježiša, vzkriesi aj nás s Ježišom...“ (2.Korinťanom 4,14)

Vzkriesenie Krista prináša nádej. Ľudstvo je závislé na nádeji rovnako ako ľudský organizmus závisí od prísunu kyslíka. Aj napriek tomu je dnes beznádej a zúfalstvo všade okolo nás. Peter, ktorý bol tiež zúfalý z toho, čo videl na Kalvárii, píše neskôr túto víťazoslávnu správu: „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej...“ (1.Petrov 1,3)

Existuje nádej, ktorá ospravedlňuje, a naše hriechy môžu byť odpustené. Existuje nádej, že môžeme mať radosť, pokoj, istotu a byť v bezpečí aj uprostred tejto zúfalej doby. Existuje nádej, že Kristus sa čoskoro vráti – Biblia ju nazýva aj „blahoslavená nádej“. Existuje nádej, že jedného dňa bude nové nebo a nová zem, a že Boh bude vládnuť a Jeho kráľovstvo zvíťazí. Nádej nespočíva v našich schopnostiach, v našej dobrote ani v našej fyzickej sile. Vzkriesenia Krista nám dáva nádej.

Máme nádej v Tebe, náš vzkriesený Pane a Spasiteľu, Ježišu Kriste! Daj, nech nikdy neupadneme do zúfalstva, ale nech vždy pamätáme na Tvoje víťazstvo a Tvoju lásku. Amen