Narodil sa nám Spasiteľ, Kristus Pán, veseľme sa!

24.12.2018 09:17

Dnes sa vám v Davidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. (Lukáš 2,11)

 

Poďme dnes do Betlehema. Spolu s udivenými pastiermi a mudrcmi, ktorí sa prišli pokloniť. Uzrime Toho, ktorý sa narodil ako Kráľ Židov. Vo viere aj my máme podiel v Ňom a môžeme spievať: „Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný." Ježiš je vtelený Hospodin, náš Pán a náš Boh, a predsa aj náš brat a priateľ. Obdivujme a uctievajme Ho. To je neslýchané aby panna počala a porodila syna. Ten prvý prísľub - potomstvo ženy nie potomstvo muža. Žena viedla pri páde do hriechu, pre ktorú sme raj stratili a preto ona môže uviesť Toho, ktorý nám raj znova získa.

 

Verím, že naša radosť je preveľká a preto aj my dnes spolu s anjelmi radostne spievajme: „Narodil sa nám Spasiteľ, Kristus Pán, veseľme sa!" Narodil sa Emanuel, Boh s nami v našej podstate, v našom smútku, v našom živote, v našom treste, v našom hrobe a teraz aj s nami, alebo presnejšie my s Ním, vo vzkriesení, vystúpení, triumfe a druhom príchode.

 

Žehnám všetkým, aby to bol čas radostný, naplnený Ježišovou láskou a prežitý v Božom pokoji. Amen