Návod ako sa stať lepším

24.02.2013 19:29

 

Myslíte si, že tento svet a spoločnosť je svinstvo a neoplatí sa tu žiť? Ste naozaj presvedčený, že vo svete vládne len zlo a chaos? Láska tu nemá miesto a všetci ľudia sú rovnaký? Začali ste ubližovať druhým, lebo aj vám ublížili? V kútiku duše cítite obrovskú nespravodlivosť a nenávisť k ľudom čo vás zradili a vôbec na celý svet?

Potom naozaj nechápem prečo sa Vám tu na tomto nádhernom svete nepáči, keď ste sa práve pridali, ku ľuďom čo ho kazia.

Riešenie je pritom také jednoduché, stačí hľadať len to dobré! Nechápete čo tým myslím? Myslím tú nekonečnú trpezlivosť, napr. čo mal Boh, keď ho ukrižovali!!! Dodnes má ľudí rád a na nikoho sa nehnevá. Charakter človeka totiž nemení rozum, ale LÁSKA. Ak stále nechápete čo tým chcem povedať, stačí, keď aspoň jeden deň, sa nenecháte kaziť a ovplyvňovať spoločnosťou. Ináč povedané nebudete vnímať žiadne urážky ani nadávky na svoju osobu. A dokonca si začnete vážiť aj tých najzákernejších nepriateľov. To neznamená, že im budete dôverovať.

Potom pochopíte, že to nie je svet, ale vy, kto je zlý. Každý človek sa predsa narodil ako anjel, ako čistá duša. Agresívnym sa stáva len vďaka spoločnosti. Nekazte svet tým, že budete žiť v pýche a v nenávisti. Žite v pokore a v odpustení a  svet sa stane krajším! Veď kto žije v láske, žije v Bohu a Boh prebýva v ňom.


Nesmieme dopustiť, aby si svet vážil, len tých silných a agresívnych, ktorý majú rešpekt, len vďaka svojej sile!! To by už nebol svet, ale peklo! Opakom pekla je nebo. Žite v láske k Bohu a iným ľuďom! Potom uvidíte, že svet je krásny a aj život okolo nás je krásny. To je jediný spôsob, ako žiť život v nebi a ako si vytvoriť raj už tu na tejto zemi.