Nepočítaj skóre

07.12.2018 15:55

Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! (Kolosanom 3,13)

Jeden príbeh, ktorý vám možno niečo hovorí. Janko pil na večierku cez mieru, a tým uviedol svoju ženu Anku do trápnej situácie. Nasledujúce ráno mu to bolo ľúto a požiadal ju o odpustenie. Súhlasila, ale neustále to znova a znova vyťahovala na svetlo. Jedného dňa jej Janko skleslo povedal: „Myslel som si, že mi odpustíš a zabudneš." A ona odpovedala: „Tiež som to urobila. Len nechcem, aby si  zabudol na to, že som ti odpustila a zabudla." Odpúšťaš aj ty takým spôsobom?

Počítať skóre sa dá len v súťažných športoch. Vo vzťahoch to spôsobuje katastrofu. Aj v tom najhoršom z nás je toľko dobra a v tom najlepšom z nás toľko zla, že strávime veľký čas svojho života tým, že sa učíme odpúšťať a zabúdať. A zabúdanie je ťažšie, keď je previnenie veľké. Malé previnenia sa rýchlo odpúšťajú, veľké vyžadujú proces uzdravenia. Ale kým neurobíš rozhodnutie odpustiť, tak sa tento proces nemôže ani začať.

Ako môžeš „odpustiť rovnako rýchlo a úplne, ako Pán odpustil tebe"? Apoštol Pavol odpovedá: "Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!" (Kolosanom 3,12-13)

Aby sme mohli uskutočňovať tento druh odpustenia, musíme sa zamerať na hodnotu druhého človeka, nie na jeho slabosti. Musíme svoje srdce odvrátiť od toho, čo bolo, k tomu, čo môže byť. Hovoríš si: „Prečo by som mal odpúšťať a zabúdať?" Pretože to hovorí Božie Slovo a pretože aj ty raz budeš potrebovať odpustenie.

Pane, pomôž nám v ľuďoch vidieť akí môžu byť, nie, akí sú a nauč nás zabúdať a odpúšťať. Amen