Netúžiš po takom mieste?

07.12.2018 18:07

Už nikdy nebude nič prekliate. V ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť; (Zjavenie 22,3)

Adam a Eva pokiaľ nezhrešili, boli v Edene. Ich život bol bez smrti, ťažkosti a bolesti. Neexistoval hlad ani choroba.  Na tomto dokonalom mieste slúžili Bohu, chodili a rozprávali sa s Ním – videli Jeho tvár. Nikto nespochybňoval Božiu tvorivú moc ani plán pre ľudské vzťahy. Hriechom sa všetko pokazilo. Prišla kliatba a človek bol vyhnaný z tohto nádherného miesta. S kliatbou prišla aj smrť, choroby, trápenie a oddelenie od Boha.

Táto minulosť možno vrhá tieň na dnešok, avšak osud veriacich nesie prísľub niečoho lepšieho - života na mieste, ktoré je také dokonalé ako Eden. Tam budú veriaci, tak ako Adam a Eva chodiť a rozprávať sa s Bohom. Budú vidieť Jeho tvár a slúžiť Mu. Tam nič nebude stáť medzi Bohom a nami. Nebude tam nič prekliate. Bude to miesto večnej radosti, pokoja a lásky. Nebude tam počuť hlas žiaľu, lebo Pán tam zotrie každú slzu z našej tváre. Nebude tam smrti, žiaľu, náreku ani bolesti. Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú ležať spolu a lev bude žrať slamu ako dobytok. Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku  nad brloh zmije. Nebudú si zlé robiť a nebudú škodiť na tomto  svätom mieste. Nebude tam žiadny hriech, žiadny strach ani žiadny pocit hanby. Ani noci tam už nebude a nebude potrebné svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Božia sláva prežaruje toto miesto a jeho lampou je Baránok. Bude tam tiecť rieka čistá ako krištáľ, vytekajúca od Božieho a Baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia z oboch strán rieky, je strom života, ktorý prináša dvanásť raz ovocie; každý mesiac dáva ovocie a lístie stromu je na uzdravenie národov. Na tomto mieste budú tí, ktorí uverili a nechali sa Ježišom viesť, aby ich doviedol na toto sväté miesto, kde budú spolu s Pánom kraľovať na veky vekov.

 

Drahý Bože,  pomôž nám pamätať na to, že aj keď sa terajší svet nevyrovná Tvojmu pôvodnému zámeru, môžeme v ňom nachádzať veľa dobrého a môžeme robiť veľa dobrého pre Teba a pre iných.  Vďaka za uistenie, že tento svet nie je všetko, čo máme, ale že na všetkých, ktorí dôverujú v Teba, čaká požehnaná budúcnosť. Daj, aby sme stavali dom spoločného a večného života iba na Tvojich základoch. Amen