Nič neodkladaj na zajtra

25.02.2013 20:24
 

Hovoríme, že Boh je všemocný a vševediaci. Od večnosti po večnosť vidí a pozná všetko čo bolo, čo je a čo bude. Pre neho nie je nič skryté ani v minulosti ani v budúcnosti, všetky veci sú Mu rovnako prítomné. Nemôžeme povedať, že Boh vie všetko vopred, pretože pre Boha niet žiadne „predtým“ a žiadne „potom“. Celý čas, alebo lepšie povedané: celá večnosť je pre Neho prítomná v tom istom okamihu. Nám ľuďom sa ušiel iba veľmi krátky úsek z večnosti.

Preto ži dnes! „Zajtrajšok sa postará o seba.“ Usiluj sa naplno využiť prítomnosť. Patrí tebe. Je to tvoje bohatstvo. Minulosť je ako nič – akoby nikdy nebola. A budúcnosť ťa ešte nedostihla. Nepatrí ti a možno ti nikdy patriť nebude. Nemôžeš sa spoliehať na to, čo je ďaleko pred nami. Ži dnes! Nestrať ani hodinu! Využi každý okamih, ktorý ti patrí.“Veď kto vie, čo je dobré človeku v živote za tých pár dní jeho márneho života, ktoré sa minú ako tieň? A kto môže povedať človeku, čo bude po ňom pod slnkom?“ (kaz 6,12). Kde sú generácie, ktoré žili na začiatku sveta? Generácie sa striedali jedna za druhou, no všetky zanikli, upadli do zabudnutia žili svoj čas a potom sa z nich stal prach a popol. Teraz je tvoj čas. Využi tento okamih, práve tento a raduj sa z Boha, ktorého „roky nikdy neprestanú“ (žid 1,12)

Každý dobrý úmysel ochladne  a zanikne , ak sa čo najrýchlejšie neuskutoční. Napriek tomu si nenakladaj príliš veľa úloh. Verím , že ti Boh ukáže dobrú prácu a dá ti aj silu, aby si ju dobre vykonal.