Oltár vďačnosti

31.12.2018 09:09

Teraz viem, že Pán zachráni svojho pomazaného; vyslyší ho zo svojho svätého neba, zachráni ho mocou spásonosnej pravice. (Žalm 20,6)

 

Keď izraelský národ zvíťazil nad Amalekom, postavil Mojžiš oltár Bohu, aby tým vyjadril svoju vďačnosť. Vyznal tak pred celým národom, že Hospodin je jeho víťazstvom, a za záchranu pred nepriateľom vďačí iba Jemu.

Znova stojíme na konci roka a pozeráme sa späť. Znova máme dosť dôvodov ďakovať Bohu za všetko, čo pre nás tento rok urobil. Vo svojej veľkej milosti nám nesčítateľne krát pomohol a my sme si neraz neuvedomovali Jeho pomoc. A ako často sme Mu zabudli poďakovať.

Nikdy však nie je neskoro vybudovať „oltár vďačnosti“. Ukončíme starý rok vďačným uctievaním a začnime nový s neobmedzenou dôverou nášmu Pánovi.

 

Drahý Pane, ďakujeme Ti za Tvoju pomoc a ochranu, ktorú sme mohli po celý rok zažívať. Vo svojej veľkej milosti si nám nesčítateľne krát pomohol. Chceme aj do ďalšieho roka  vykročiť s neobmedzenou dôverou k Tebe, nášmu Pánovi a Záchrancovi. Nech je sláva Tebe, Pane Bože náš, teraz i na veky vekov. Amen