On na každého čaká!

07.12.2018 17:38

Človek, mnoho ráz karhaný, zatvrdzuje svoju šiju; bude rýchle skrúšený, a nebude lieku. (Príslovia 29,1)

Koľko ľudí muselo na sebe zakúsiť pravdu týchto slov! Museli si priznať: Nepočúval som to, čo mi hovorili, za všetko si môžem sám – Som úplne odpísaný! Pre mňa už niet nádeje!

V takej situácii sa môže napríklad nachádzať človek, ktorý zruinoval rodinu, keď zbankrotoval a pritom ešte napáchal trestné činy a podvody. Jeho priatelia ho varovali, ale on nepočúval ich rady a napomínania. Nechcel vidieť všetky náznaky a predzvesti nešťastia. Myslel si, že to vie lepšie ako ostatní.

Myslíme na večnosť! Tu na zemi je stále možné dať mnohé veci do poriadku a učiniť nový začiatok. Ale keď príde hodina, keď už nie je možné znovu začať, potom je na mieste otázka: „Kde stráviš večnosť?“ Rozhodnutie o tom padne teraz, v tomto živote.

Ako veľa je tých, ktorí počuli túto otázku, boli varovaní, svojou rodinou, priateľmi, farármi. Mnohí počuli slová evanjelium, radostnú správu o spasení v Ježišovi Kristovi. V ich životoch nechýbali dôkazy. Ale oni aj tak neuverili Bohu. Všetko ostatné sa im zdalo dôležitejšie.

Pre toho, kto prekročí bránu smrti a zistí, že na tomto svete nedbal na Božie varované znamenia, bude už neskoro.

Avšak Bohu vďaka, že dnes je ešte pre každého z nás príhodný čas a z Božej milosti môže byť každý spasený skrze vieru vo Víťaza z Golgoty, Pána Ježiša Krista. On na každého čaká!

Prosíme, Pane, otvor nám uši, aby sme počuli Tvoje varovania. Daj sa nám spoznať a zachráň nás pre večnosť! Amen