Pane Ježišu Ty si

13.05.2013 20:23

Chvála Ti, Pane Ježišu, Ty si :

 • môj život, moja Láska
 • Emanuel, Boh s nami
 • Kráľ kráľov
 • Kráľ všetkého stvorenia
 • Kráľ vesmíru
 • Pán pánov
 • Všemohúci
 • Kristus
 • Baránok Boží
 • Lev z Júdy
 • Hviezda ranná
 • Zástanca a štít
 • Cesta pre môj život
 • skutočný Život
 • skvelý Radca
 • Princ Pokoja
 • Jediná Pravda
 • Svetlo sveta
 • Živé Slovo
 • náš Vykupiteľ
 • náš Zástanca a Štít
 • Mesiáš
 • Pomazaný
 • Svätý Izraela
 • Dobrý pastier
 • Brána ovčinca
 • Pán zástupov
 • Skala všetkých vekov
 • Moje Útočište
 • Spasiteľ sveta
 • Pán zástupov
 • Mocná Veža
 • Horský úkryt
 • Chlieb života
 • Prameň všetkej svätosti
 • Živá voda
 • Víno pravdy
 • naša Pevnosť
 • náš Osloboditeľ
 • naše Víťazstvo
 • naša Spása
 • naša Spravodlivosť
 • Múdrosť
 • naše Posvätenie
 • Brána
 • Najvyšší kňaz
 • Kameň uholný
 • Spoľahlivý základ
 • naša Radosť
 • naša Sila a naša Pieseň
 • náš Chlieb a Víno
 • moje Uzdravenie a Celistvosť
 • naša Zmluva
 • Prísľub Otca
 • Ty si Večný
 • Najvyšší Boh
 • Spravodlivý sudca
 • Balzam z Gileádu
 • mocný Bojovník
 • moja Ochrana
 • moja Trpezlivosť
 • poznaná Istota
 • môj Živiteľ
 • Vzkriesenie a Život
 • Alfa a Omega
 • Tvoje meno je nad všetky mená
 • všetko, čo potrebujem
 • všetko , čo chcem
 • hodný všetkej chvály!