Pochytajte nám líšky, maličké líšky, ktoré ničia vinice

03.10.2014 12:18

 

Môj brat v Kristovi Peter mi rozprával, že cez zbor, ktorý navštevujeme prešlo strašne veľa ľudí. Boli tu aj takí, ktorí našli cestu k Bohu, obrátili sa  a predsa neostali s Bohom. Niektorí túžili zažiť niečo viac, niečo silnejšie, väčšie,  úžasnejšie. Chceli zažiť väčšie prejavy Boha. Ak kresťan zabudne, že najdôležitejšie je zotretie našich vín , odpustenie všetkých našich priestupkov a hriechov pred Bohom Otcom cez obeť Pána Ježiša na kríži, ak prestane byť spokojný s tým čo má a začne hľadať  svoje naplnenie a uspokojenie života niekde inde, tak sa môže veľmi ľahko stať, že postupne odíde od Boha.

Ďalším, ešte väčším nebezpečenstvom, ktoré číha na kresťana sú malé ústupky a kompromisy, „malé hriechy“ ,ktoré pôsobia v živote kresťana nebadane.  Nie „veľké“ hriechy, starosti a trápenia, ale tieto „maličkosti“ sú najčastejšou príčinou odlúčenia sa od Boha. Nevyznané hriechy, neúprimnosť, hnev v srdci, nezmierlivý duch, ktorý nechce odpustiť, pýcha, prispôsobovanie sa svetu, usilovanie sa o zemské veci, to  je to, čo  nás postupne vzdiaľuje od Boha.

„Pochytajte nám líšky, maličké líšky, ktoré ničia vinice;“ ( Veľ.2,15) Božie Slovo nás vyzýva, aby sme pochytali malé líšky, ktoré robia škodu na vinici. To sú tie malé veci, ktoré môžu mať veľké následky v našom živote. Nedbalosť v malých veciach vedie k ľahkovážnosti vo veciach veľkých. Malý mrak môže zakryť slnko. „Malé“, takmer nebadané hriechy sú najnebezpečnejšie, pretože ich často prehliadame a podceňujeme. Ničia nás však pomaly a isto. Ich účinok a konečný dôsledok je rovnaký ako u “veľkých“ hriechov.

Živme sa neustále Božím slovom! Božie slovo nám prinesie do života svetlo, aby sme zbadali tieto maličké líšky v našom živote. Rozhodnime sa proti ním bojovať. Odstráňme z nášho života všetko to, čo nás oddiaľuje od Boha, všetko to čo je prevrátené .

Ako mŕtve muchy spôsobia, že olej voňavkára páchne a kvasí, tak trocha hlúposti účinkuje viac ako múdrosť a česť. (Kaz 10,1) Mŕtva mucha , hoci je malá môže nasmradiť a nakvasiť, teda znehodnotiť cennú vec. Mucha je nositeľkou choroboplodných zárodkov. Prenáša všelijakú čistotu aj na čisté veci. Satan nás často klame a nahovára k rôznym nepatrným veciam, ktoré sa však rozrastú natoľko, že zadusia všetko dobré. Pamätajme si, „že málo kvasu nakvasí celé cesto“.( Kor 5,6) Nikdy neberme hriech naľahko. Nesmieme si myslieť, že niektorý hriech je malý. Zdanlivo malé hriechy a koľko škody narobia. Pozerajme na hriech ako na hroznú vec, ktorá ukrižovala Pána Ježiša. Tak bude pre nás aj ten najmenší hriech nesmierne ohavným.

John Wesley vo svojom breviári píše o malých príčinach, ktoré  majú veľké následky: „Je až neuveriteľné, aké ďalekosiahle následky pred Bohom majú malé veci a aké veľké problémy vyrastú často zo zdanlivo nepatrných chýb. Tak ako zrniečko prachu zastaví hodiny a trochu piesku zahmli náš zrak, aj najmenšie zrnko hriechu v našom srdci zabráni jeho primknutiu k Bohu.Vietor dokáže preniknúť tými najužšími škáročkami, takisto aj diabol nebadane vniká do nášho života, prostredníctvom malých udalostí – a vtedy je najnebezpečnejší. Tieto nepatrné veci sú akoby bez významu, potajomky však otvárajú srdce pre veľké pokušenia.“

K bdelosti nás vyzýva aj Apoštol Peter:

Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.“ ( 2.Pet. 5:8)