Podrobujme všetko zákonu lásky

27.08.2015 11:17

Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon. (Rim13,8)

Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska. (Rim13,10)

Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Gal5,14)

Ak však uskutočňujete kráľovský zákon podľa Písma: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“, dobre robíte. (Jk2,8)

Naša pýcha je neraz príčinou toho, že iba naše presvedčenie a náš názor sa nám zdá byť ten správny. To nás vedie k tomu, že si určujeme právo stať sa vzorom a učiteľom pre iných a to nás vedie k namyslenosti, podceňovaniu iných a k samoľúbosti. Najlepším receptom ako sa vyhnúť takejto pýche je pokorné podriaďovanie sa Bohu. Písmo hovorí, že naše presvedčenia a názory máme podrobiť zákonu lásky, pretože láska je naplnením zákona a vedie k pokoju a vzájomnému budovaniu. Keď sa naše názory a stanoviská stanú pre nás dôležitejšie ako to, čomu Boh pripisuje hodnotu, stávajú sa naše presvedčenia pre nás modlou. Modlárstvo je vážnym priestupkom, pretože porušuje prvé a a najdôležitejšie prikázanie: „ Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa!“ (2M20,3) Pamätajme na to , že nemôžeme vlastné názory povýšiť nad Božie. Stanú sa pre nás prekážkou a iným budú brániť v poznaní Ježišovej lásky.  Nesúďme už teda jeden druhého, ale radšej hľaďte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.“ (Rim14,13)

Pokorme sa pred Bohom a to nás povedie k tomu, že budeme oslavovať Boha a nie seba. Podrobme zákonu lásky naše názory a túžby. Staneme sa tak vďačnými Božími služobníkmi. Musíme si uvedomiť, že nemôžeme súčasne oslavovať seba i Krista. Aj Peter nám pripomína, že nemáme dúfať samých v seba, ale v Toho, ktorý nás „vo svojom čase“ povýši. Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase.“ (1Pt5,6) Dôležite je to, aby sme konali v našom živote to, čo sa Bohu páči a nie nám a aby sme  prinášali chválu a slávu nášmu Bohu a nie sebe.

Pane pomôž mi nepresadzovať vlastné názory, a nenútiť iných, aby ich prijali.