Postav Boha na prvé miesto!

07.12.2018 15:35

"Postav Boha na prvé miesto a On bude ... korunovať tvoje úsilie úspechom." (Príslovia 3,6 )

Boh sa nebude sa pýtať, akým autom ste jazdili, ale spýta sa, koľko ľudí ste zviezli. Nebude sa pýtať, koľko miestností mal váš dom, ale spýta sa, ako ste vychovávali svoje deti a ako ste zaobchádzali so svojou rodinou. Ani sa nebude sa pýtať, od ktorého návrhára sú šaty vo vašej skrini, ale spýta sa, komu ste pomohli sa obliecť. Nebude sa pýtať na váš plat, ale spýta sa, koľko ste investovali do budovania Jeho kráľovstva. Nebude sa pýtať na vaše pracovné zaradenie, ale bude sa pýtať, či ste ho vykonávali výborne a poctivo. Nebude sa pýtať na to, koľko priateľov ste mali, ale spýta sa, koľkým ľuďom ste boli priateľmi. Nebude sa pýtať, v akej ste žili štvrti, ale spýta sa, či ste milovali svojho suseda. Nebude sa pýtať na vaše politické presvedčenie, ani na farbu vašej pleti, ale bude sa pýtať na kvalitu vášho charakteru. Tak nielen tvrdo pracujte, ale tvrdo pracujte z dobrého dôvodu!

Otče, ďakujeme Ti za všetko, čím si nás obdaroval. Nauč nás rozdávať a podeliť sa s druhými darmi, ktoré sme od Teba prijali. Amen