Radosť v Kristovi

07.12.2018 14:07

V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. (Lukáš 2,25-26)

Slovo advent značí očakávať. Čo očakávajú ľudia v dnešnej dobe od Vianoc? Snáď je to len vybočenie zo stereotypu, uvoľnenie od tlakov zo všetkých strán, snáď sviatočná nálada a veľa jedla, návštevy rodiny a priateľov, na ktorých nie je inokedy čas. Pre niektorých je to cesta za snehom, lyžovanie. Toto  všetko bez Pána Ježiša je radosťou len na chvíľku.

Čo znamená radosť z Vianoc a doba očakávania pre teba? Podľa Písma bol Simeon človek spravodlivý a zbožný a očakával potešenie Izraela. A dočkal sa. Na vlastné oči uvidel Vykupiteľa. Toho, ktorý priniesol do jeho života radosť. Lebo tá naozaj najväčšia radosť v našom živote prichádza od Neho a skrze Neho. Nie je nič väčšieho na tejto zemi, než spoznať túto radosť. On prišiel na tento svet pre mňa i teba a On znova príde.

Radovať sa budem, ak budem očakávať POTEŠENIE, nie premýšľať o tom, čo kde ešte upratať, napiecť, nakúpiť. To do môjho i tvojho života radosť neprinesie. Boh od  nás chce niečo iné. Rovnako ako Simeon sa zameral na očakávania radosti. Celou silou sa zamerajme na očakávanie toho, čo nám prinesie narodený Spasiteľ. Milosť potešenie v Kristovi prináša pravú radosť do života tých, ktorí  očakávajú potešenie. Koľko ľudí nevie, že táto radosť existuje. Sú všade okolo nás. Povedzme im, že existuje Boh každého potešenia i pre nich.

Nech tú radosť z potešenia v Kristovi, ktorú prežívame my, môžu spolu s nami prežiť aj  všetci naši blízki, naša rodina i priatelia.