Raduj sa s kríža

07.12.2018 17:46

„Ale, Bože, chráň, aby som sa aj ja vychvaľoval, ak len nie krížom nášho Pána Ježiša Krista,...“ (Galanťanom 6,14)

Čo je slávne a nádherné na kríži? Veď to bol prostriedok mučenia a hanby. Prečo sa z neho teda Pavol tešil? Radoval sa z kríža, pretože sa na ňom odohral ten najnezištnejší čin, aký kedy vykonali ľudia alebo anjeli. Pavol videl viac ako len drsné neumelecké brvno, na ktorom ukrižovali Božieho Syna. Videl nádej sveta, videl Božiu lásku rozliatu v srdciach ľudí, videl koniec otroctva a života v hriechu pre tých, ktorí uverili. Osamelý muž, ktorý zomrel na kríži, urobil pre to, aby obnovil život človeka v harmónii s Bohom, s inými ľuďmi a so sebou samým, viac, ako by dokázal urobiť génius so všetkou pozemskou mocou. Mojím obmedzeným chápaním nedokážem úplne rozumieť záhade Kristovho vykúpenia. S určitosťou však viem, že ktokoľvek príde ku krížu s prostou vierou, jeho škvrny viny zmiznú a nájde pokoj s Bohom.

Otče, túžime sa radovať z kríža podobne ako apoštol Pavol. Pomôž nám porozumieť tomu obrovskému významu, ktorý má kríž pre nás ako veriacich a pre všetkých, ktorí pri ňom pokľaknú. Amen