Si milovaný!

19.06.2013 09:01

Si milovaný!

„Milujem ťa! Mám ťa rád! Teší ma , že ťa mám!“ To sú slová, ktoré nám robia veľkú radosť. Keď počujeme tieto slová, doslova nás hrejú pri srdci.

Robí nám veľmi dobre a máme z toho nádherný pocit , keď nám niekto povie: „ Si nádherný človek, mám ťa rád.“ To dáva nášmu životu zmysel. Myslíme si že teraz žijeme správne, pretože je tu niekto, kto nás uznáva. Zrazu je život krásny. Má hodnotu. Práca nás baví a všetko nám ide od ruky. Naberáme novú silu. Už sa nám nezdá, že by niektoré veci boli až také ťažké, alebo že by niečo bolo nad naše sily. Zrazu hľadíme  na svet okolo nás, na život, na ľudí i na prírodu inými očami. To všetko len preto, že je tu niekto, kto nám venuje svoju náklonnosť a lásku.

 

Bez lásky nemáme schopnosť žiť

Človek je veľmi odkázaný na lásku. Môžeme žiť v prepychu a v bohatstve, ale bez lásky náš život aj tak nebude šťastný. Ani dostatok jedla nenasycuje, pretože láska sýti ľudský hlad po živote. Život udržuje predovšetkým ľudský vzťah. Ani v nadbytku a luxuse nie je človek šťastný a spokojný. Byť milovaný – to je to pravé šťastie a spokojnosť!

 

Milovaný a vážený

Mnoho mladých ľudí , ale aj starých si sťažuje: „ Mňa ešte nikto naozaj nemiloval, nikto ma nechce, nikto ma nemá rád.“ S radosťou im však môžeme povedať: A predsa si milovaný! Sám Boh ti prejavil svoju lásku!“

Cez Bibliu sa ti prihovára: „ Preto , že si drahý v mojich očiach, si aj učinený slávny a ja ťa milujem“ (Izaiáš 43,3) – to hovorí všemohúci Boh tebe i mne osobne.Sám Boh, Stvoriteľ neba i zeme , nám týmto hovorí: Tvoj život mi nie je ľahostajný. Nemusíš sa báť, som vždy s tebou, Toto zasľúbenie platí aj dnes. Ani všedný deň so svojimi sarosťami nemôže oslabiť silu Jeho lásky. Sľubuje nám svoju lásku a prítomnosť pre každý okamih nášho života. Božie slovo je stále a večné. O ľudských sľuboch to neplatí.

 

Dokázaná Božia láska

Božia láska nie je len slovo – je to čin. Božia láska znamená obeť vlastného Syna pre teba. V Ježišovi sa odzrkadľuje hĺbka Božieho srdca. Boh ho dal za nás, aby v jeho obeti boli odpustené naše viny. Aby sme získali pokoj našim dušiam. Môžeme preto denne žiť z Božieho odpustenia. Pre Pána Ježiša si nás Boh váži a ctí. Stará sa o nás, myslí na nás a má vo svojej moci všetky naše veci. Pán Ježiš bol vzkriesený a žije: prichádza do našej prázdnoty, aby nám zjavil svoju lásku. A tak už nie si sám. Boh ťa počuje a chce hovoriť s tebou.

Si milovaný – taký, aký si!

Božia láska znamená: Vážim si ťa!

Božia láska znamená: Počítam s tebou!

Božia láska znamená: Myslím na teba!

Božia láska znamená: Hovorím s tebou!

Božia láska znamená: Počúvam ťa!

Božia láska znamená: Som stále s tebou!

Si milovaný – práve taký, aký si!