Sila odpustenia

07.12.2018 15:08

"... žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!." (Lukáš 6,28)

Životom nie je možné prejsť, bez toho aby vám niekto neublížil. Ale keď budete v sebe držať, že to, čo vám niekto urobil, bolo zlé, potom počkajte a uvidíte, akú horkosť to vo vás spôsobí. Predĺži to vašu bolesť, infikuje to váš postoj nielen k človeku, ktorý vám ublížil, ale bude to vládnuť aj vašej nálade a nakoniec to spôsobí, že stratíte priateľov. Len málo vecí je horších než človek, ktorý chce  hovoriť len o tom, kto mu čo urobil. Zahoďte lístky so zápisom výsledkov. Spáľte ich! Ak viete, kde sú schované, potom ste sa ich nezbavili. Pán Ježiš povedal: „Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí.  Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy." (Matúš 6, 14-15).

„Ale ty nevieš, čím prechádzam ja." Nie, ale keď budeš čítať Písmo, zistíš, čím prešiel Ježiš. Chceš sa s Ním porovnávať? Jeho rodina si myslela, že sa zbláznil. Niektorí z tých, ktorých uzdravil, žiadali Jeho smrť. Dokonca Jeho učeníci utiekli, keď išlo do tuhého. Pripočítaj k tomu ťažobu hriechov celého sveta, ktoré niesol, a potom maj dobrý dôvod držať v sebe horkosť. Ale On namiesto toho kázal o odpustení a to aj z kríža, kde nevinný, visel! A Jeho slovo pre teba dnes je: „...žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty.  Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!"  (Lukáš 6,28-31). Možno teraz povieš: „Ale to je ťažké urobiť." Áno, ale Boh ti dá milosť to urobiť!

Pane, nauč nás a daj nám silu odpúšťať, žehnať a modliť sa aj za tých, ktorí nám ubližujú a zlé robia. Amen