Skutočný základ úspechu

03.05.2015 14:51

Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. (Žalm 127:1)

„Nech sa táto kniha zákona  nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo  potom  bude  tvoja  cesta  prosperujúca  a  vtedy  budeš  mať  dobrý  úspech.“  (Jozua 1:8)

Jedine Boh nás ochráni, zabezpečuje  a dáva  nám budúcnosť. Len ak sa obrátime k Bohu, tak bude náš život naplnený a šťastný. Ku komu sa utiekame my? Skutočne sa vždy a za každých okolností s dôverou obraciame k Bohu? Čo je naším šťastím a našou istotou? Nie sú to neraz naše peniaze, zdravie, alebo úspech a uznanie?

Možno ste sa stretli s rôznymi  knihami, ktoré píšu o tom ako  sa stať úspešným. V týchto knihách sú návody s cieľom nájsť princíp úspechu. Tieto knihy , alebo rady v nich však nemajú biblický základ a preto nám nezaručia, že život podľa nich bude skutočne úspešný. „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.“ (Žalm 127:1)

Ľudské poznanie alebo múdrosť ťa  nemôžu urobiť trvalo úspešným v živote. Potrebuješ Ducha Svätého,  samotného  Autora  života,  aby  ťa  učil  cez  svoje  Slovo,  ako  byť  úspešným  v živote.  Ľudská  múdrosť  alebo odbornosť  nie  sú dostatočne veľké na to, aby ťa previedli životom. Mal by si ísť za Božou múdrosťou.  Jedine Božie Slovo ťa dokáže urobiť skutočne úspešným.

Boh  nám  dal  svoje  Slovo,  aby  nás  učil,  ako  žiť  radostný a úspešný  život  tu  na  zemi!  Ak  budeš  nasledovať  jedine  Boha  a budeš  žiť  podľa  Jeho  Slova, bude sa ti dariť a obavy z nasledujúceho dňa ťa nebudú trápiť! Boh  ti  dal  všetko,  čo  budeš kedykoľvek potrebovať pre úspešný život a toto všetko je zabalené v Slove. Preto dostaň Slovo do svojho ducha, lebo to jediný istý základ pre úspešný, víťazný a prosperujúci život. Žiadny iný pevný základ okrem neho neexistuje.

 „Najväčším dobrom pre človeka je žiť, pracovať, a radovať sa len pre Boha.“