Slovo sa telom stalo

19.12.2018 18:19

Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. (Ján 1,18)

 

V jednom paláci v Ríme je nádherná freska, ktorú namaľoval maliar Renim v roku 1614. V tej dobe to bolo obdivuhodné maliarske dielo. Avšak nemohlo byť obdivované v plnej miere, pretože bolo namaľované na strope. Každý kto by ho chcel naplno vidieť, by si musel krk vykrútiť. Aby tento problém vyriešili, umiestnili na podlahu zrkadlo, ktoré odrážalo fresku, takže si návštevníci mohli naplno vychutnať krásu maľby.

Boh urobil niečo podobné. Aby priblížil ľuďom seba samého, poslal na zem svojho jednorodeného syna Ježiša. Ľudia si mysleli, že Boh je veľmi ďaleko, niekde na nebi a nemá až taký veľký záujem o ľudí. A práve vtedy prichádza anjel a hovorí Jozefovi a Márii: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. (Matúš 1,23)

V Ježišovi Kristovi, ktorý je i dnes s nami, máme splnenú každú potrebu. Nemusíme si zlomiť krk dívajúc sa na nebesia, kde je Boh. Stačí iba zavolať na Ježiša, On nie je nikdy ďaleko. Je tak blízko, že by sme Ho mohli aj nahmatať. On je Emanuel, Boh s nami.

 

Otče, Ty si na nebesiach, Ty si Stvoriteľ a Pôvodca všetkého, všemohúci a všadeprítomný Boh. Ďakujeme Ti, že sme Ťa mohli poznať v Tvojom  synovi Ježišovi, ktorý je Emanuel Boh s nami. Amen