Svetlo do tmy

24.12.2018 13:58

Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo. (Izaiáš 9,1)

 

Teraz, na Vianoce prijímame dobrú správu, že Boh prišiel k nám v Kristovi a postavil most medzi nami a Ním. Most, po ktorom môžeme prejsť na druhú stranu na miesto večnej radosti, lásky a pokoja.

Ježiš Kristus vstupuje do tmy nášho života so svojím svetlom a berie od nás bremeno smútku, viny a samoty, ktoré nás tlačí k zemi. Bez ohľadu na to, kde ťa dnešok nájde, nech Ježiš presvecuje  tvoj život svojou radosťou a svetlom! Aby zo svetla, ktoré obklopilo pastierov, zasvietil jeden žiarivý lúč aj do tvojho srdca. Aby ľud, ktorý kráča vo tmách mohol uvidieť veľké svetlo života.

 

Pane Ježišu, v poznaní, že Tvoje svetlo svieti v tme a temnota ho nepremohla, nachádzame nádej a silu. Amen