Svetlo v tmách

25.05.2016 15:13

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8, 12)

V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti,...(Ján 1,4-5)

V jednej chvále sa spieva: „Moc klamstiev padá, keď Kráľ so svetlom vstupuje k nám.“  Keď necháš vstúpiť Boha do svojho života zakúsiš ako padá moc klamstiev. Klamstiev, ktoré si o sebe myslíš. Potom spoznáš, že žiješ v temnote, že žiješ v tme. A zrazu zbadáš svetielko nádeje a napriek tomu, že sa na teba valí  more problémov a tvoje túžby sa rútia ako domček z karát, napriek  tomu všetkému chceš ďakovať Bohu za všetko. Ďakovať Mu za novú nádej, za to svetlo, ktoré začína svietiť v tvojom živote.  Už viac nechceš byť otrokom  svojich túžob, hriechov a neistoty, čo s tebou bude.

Túžiš Ho chváliť a chceš, aby tvoja chvála neustále znela. Doma, na pracovisku, keď spíš, vždy myslíš na Neho. Chceš dvíhať ruky k nebu, lebo tvoje srdce potom túži. Túžiš ísť k Nemu do hlbín, do Jeho lásky.  Túžiš počuť slová pravdivé. A do tvojho života príde Jeho svetlo: že si hodnotný, múdry, máš svoju cenu, nie si odpísaný, stratený a On ma s tebou plán... On uzdraví tvoje srdce a ty spoznáš pravú lásku a nikdy už nebudeš sám. Jeho láska nemá hraníc, lebo jeho láska je tá, ktorá nám tiež dáva odvahu zaľúbiť sa. Jeho láska mení srdce. Jeho svetlo vo  tmách svieti. Odovzdáš Mu svoj život a necháš sa Ním viesť na ceste svojho života a svoju dôveru úplne vložíš do Jeho láskavých rúk.

Viera a nádej sa pominú, ale Jeho láska, ktorá nemá hraníc, tá  trvá večne.