Pristupujme s dôverou ku trónu milosti

17.01.2015 21:37

Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. ( Heb 4:16)

Poviem vám príbeh Francoisa Coillarda -  francúzskeho  protestantského misionára 19. storočia, ktorý pôsobil  v strednej Afrike. Zvestoval evanjelium na nebezpečných miestach medzi ľudožrútmi v oblasti dnešného Lesotha a neraz mu išlo o holý život. Po návrate z jednej zo svojich misijných ciest bol pozvaný na jedno stretnutie v malom  francúzskom mestečku. Zišla sa tam celkom početná skupina ľudí. Coillard ako misionár a evanjelista však ľudí vôbec nezaujímal. Ľudia chceli počuť príbeh dobrodruha, objaviteľa a cestovateľa.

 „Chcete , aby sme večer začali modlitbou?“ spýtal sa poslucháčov. „Nie!“ volali z rôznych strán. „Nejakou piesňou?“ -  „Ani to nie!“  „Čo vlastne odo mňa očakávate?“ „Rozprávajte nám o dobrodružstvách a nebezpečenstvách, s ktorými ste sa stretli.“ Coillard teda začal rozprávať o svojej expedícii k Banyaiom, veľmi nebezpečným domorodcom. V najnevhodnejšom okamihu uviazol jeho voz v bahne. Na tejto výprave s ním bola aj jeho mladá žena. Ľudožrúti ich obkľúčili a všetkým hrozila smrť. Poslucháči v nemom úžase počúvali rečníka. Po kratučkej odmlke sa spýtal Coillard poslucháčov: „Čo by ste urobili vy na mojom mieste?“ Nikto neodpovedal. Potom pokračoval ďalej: „Nič by vám nepomohlo. Ale voči nám sa zachovali ľudožrúti neobyčajne milo. Prišli nám na pomoc, lebo ja som sa modlil a Boh nás vyslobodil.“

Každý z nás  vo svojom živote zažíva ťažké chvíle, keď nevieme čo ďalej. Vtedy vložme svoju dôveru úplne do Božích rúk. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.“ (Heb 4:16) 

Príkladom dôvery v Boha by nám mohol byť kráľ Dávid, ktorý neraz zažíval chvíle súženia a prenasledovania, keď mu išlo o holý život. Svoju záchranu však vždy s dôverou vkladal do Božích rúk. Krásne je to vyjadrené v Dávidových žalmoch:

Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo, moje srdce sa teší z tvojej pomoci. Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami.“ ( Žalm 13:6)

Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Vyslyšal môj nárek a vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu. Nohy mi postavil na skalu a kroky mi upevnil.“ ( Žalm 40:2-3)

Lež moja duša bude plesať v Pánovi a bude sa tešiť z jeho pomoci .“ ( Žalm 35:9)

„Pán je moja pomoc a môj ochranca. V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc; zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem.“ ( Žalm 28:7)

Náš Boh je verný. On je hotový odpovedať na každú úprimnú modlitbu. Ma moc zmeniť okolnosti aj ľudské myslenie.  Ak budeme  dobrorečiť Hospodinovi v každom čase a chváliť Ho v čase súženia, tak budeme môcť tak ako  Dávid a Coillard vyznávať: „Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.“ (Žalm 34:5)