Všetci sme hriešni

07.12.2018 17:18

Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život.  Ale niektorí z vás neveria. (Ján 6, 63-64)

Však Boh hovorí jedným spôsobom i druhým, hoci si to nevšímajú. (Jób 33,14)

Raz v noci sa v dedine v stepi v Kongu zobudil misionár na ustavičný štekot psov. Pokúšal sa psov umlčať, ale bez úspechu. Druhý deň, keď sa sťažoval, že bol vyrušený v spánku, sa dozvedel, že do dediny vkročili levy. Ich stopy viedli priamo k chate, kde spal. Neskôr, keď rozprával o tejto príhode, pripojil: „Psi robili, čo najlepšie mohli, aby nás varovali pred nebezpečenstvom, zatiaľ čo som ja snažil ako blázon ich umlčať.“

Možno aj vy počúvate výčitky, keď niekomu hovoríte o Božom súde pre tých, ktorí neveria v Pána Ježiša a pritom opakujete: „Čiňte pokánie a verte evanjeliu“, aby ste unikli súdu. Pán príde!

Biblia nám predkladá dobrú správu o pokoji a živote. Boh ponúka svoj pokoj a život všetkým, ktorí k Nemu prídu s vierou a vyznajú Mu svoje hriechy. Žiada nás, aby sme verili v Jeho lásku, ktorá bola najviac ukázaná, keď On, aby nás vyslobodil, dal za nás svojho jediného Syna Ježiša Krista.

Možno to niekto bude považovať za únavne, lebo si myslí, že sa ho to netýka. Boh však prehlasuje, že „všetci ľudia z hrešili (Rimanom 3,23)“, ale Ježiš Kristus , spravodlivý, niesol namiesto nás trest, ktorý sme si my zasluhovali. Božie slovo hovorí: „Dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, ktorý hovorí,... ktorý hovorí z neba.“ (Hebrejom 12,25)

Otče, všetci sme zhrešili. Prosíme Ťa o odpustenie našich hriechov a vín. Pane, zmiluj sa nad nami. Ďakujeme Ti za Tvoju milosť, za Tvojho Syna a nášho Pána a Spasiteľa Ježiša, ktorý zomrel a trpel za naše hriechy, ale tretí deň vstal z mŕtvych. Svojou smrťou smrť premohol a daroval nám večný život. Pane, zmiluj sa nad nami. Amen