Žite život na Božiu slávu

21.08.2014 17:11

 

Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu (Fil.1:27)

Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu (1. Kor.10:31)

Apoštol Pavol nás vyzýva, aby sme žili život, ktorý „ zodpovedá evanjeliu“, aby sme žili život, ktorý nevrhá na evanjelium zlé svetlo. Náš život máme žiť tak, aby nebol prekážkou, ale podporou radostného posolstva. On musí rásť a mňa musí ubúdať.“ (Ján 3:30) Ľudia nemajú oslavovať nás, ale Pána Ježiša. Všetko čo robíme máme robiť na Božiu slávu a nie na našu.

Pán Ježiš nám v Matúšovi 6:21 hovorí: Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Boh ťa chce celého, nie len polovicu. Nechce len vlažnosť, polovičatosť. Chce, aby tvoje srdce horelo pre Neho. Lebo tvoje srdce je tvoj poklad, to je to na čom celý život pracuješ. Žiaden pozemský poklad si do neba nevezmeš. Len s jednou vecou sa postavíš pred Pána. Charakter zapísaný v tvojom srdci, bude to jediné čo si vezmeš do neba. Len ten poklad ponesieš so sebou.

Ak je našou motiváciou čokoľvek iné ako Božia sláva a nezištná bratská láska, hrozí nám, že slúžime sami sebe a nie Bohu. Vždy majme na pamäti, že všetko čo robíme máme konať pre Božiu slávu. Milovať a pracovať na Božiu slávu nemá byť iba myšlienkou, na ktorú si občas spomenieme. Musí sa to stať naším vnútorným, neustálym chválospevom. Vidia naši blížni, že naše srdce visí na Pánu Ježišovi a na duchovných a nebeských veciach? Keď poznajú, ako nás to naplňuje a obšťastňuje, budeme Jeho vierohodnými svedkami.

Ak sa pre nás stanú dôležitými zárobok, kariéra, celkom iste to zatieni evanjelium. Pavel sa po svojom obrátení pýtal: „Čo chceš, Pane, aby som činil?“ Kladieme aj my túto otázku? Stále hľadanie Pánovej vôle a ochota poslúchať Ho, z nás robí pravých a vierohodných Pánových učeníkov.

Nechajme konať Boha, nechajme tvoriť Jeho, veď Jemu sa páči pracovať s ničotou. Keď Boh  stvoril vesmír, vychádzal z prázdnoty a pozrite, aké krásne veci urobil! Zotrvávajme pred ním v pokoji. Jednoducho s pokorou následujme Jeho pokyn a načúvajme Jeho hlas. Žime tak, aby sa v nás Ježiš dobre cítil. A Boh cez nás vykoná veľké veci, na ktoré si nás povolal.

 

Pane, Ty nám ukáž, čo chceš, aby sme činili vo svojom živote.

Nauč nás žiť život, ktorý bude na oslavu evanjelia a na Božiu slávu.

Nauč nás tak milovať ako si Ty miloval, zapáľ naše srdcia, aby zahoreli láskou.

Pane, Ty si z prázdnoty stvoril krásne veci, Ty z nedokonalého urobíš dokonalé.

Tvaruj nás do takej podoby ako nás chceš mať.

Pane, daj, aby každé srdce, ktoré si stvoril, ochotne počulo Tvoj hlas, plnilo Tvoju vôľu a vrátilo sa k Tebe.

Pane, my Ťa chceme s pokorou poslúchať a nasledovať, túžime Ťa prijať do svojho srdca, túžime všetko robiť na Tvoju slávu, aby Ťa cez naše dobré skutky každý oslavoval a aby na slávu Boha Otca  každý jazyk vyznával , že Ježiš Kristus je Pán. Amen.