Zvestovateľ z neba

21.12.2018 12:15

„Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Ján 8,31-32)

 

Boží Syn Ježiš prišiel z neba , aby nám ukázal cestu do neba a ukázal nám miesto a nádheru, ktoré pre nás pripravil. Učí nás kráľovskej ceste, ktorá vedie do Božej ríše.  

Božia – Nebeská ríša to nie je iba šťastný život v nebi, ale aj život, z ktorého sa môžeme radovať už tu, na zemi. Iba cesta, ktorú nám On ukazuje je cesta do Božej ríše. To je ta jediná pravá cesta a inej  niet. Všetky ostatné cesty sa končia v záhube.

Osoba Zvestovateľa nám dáva istotu, že nám zjavil úplnú dokonalú Božiu vôľu.  Nerozpráva priveľa, iba zvestuje to, čo získal od Otca – celú Božiu vôľu. Nehlásal bludy ani nič, čo by odporovalo vôli Boha, ktorý Ho poslal.

Ježišove slová sú pravdivé, správne a trvajú večne. Jeho slová sú pravda a amen! Tak im ver!

 

Pane Ježišu, Ty si povedal, že ak zostaneme v Tvojom slove, budeme naozaj Tvojimi učeníkmi a poznáme pravdu a ta nás vyslobodí. Pane, pomôž nám kráčať po kráľovskej ceste, ktorá vedie do Tvojho kráľovstva, na miesto, kde Ťa budeme na veky chváliť, vyvyšovať a velebiť, lebo Ty si toho hoden. Ty si Pán pánov a Kráľ kráľov a Tebe patrí moc, česť, chvála i sláva na veky vekov. Amen