Zvrátené priority

08.04.2014 00:09

Kresťania , ktorí zanedbávajú modlitbu , majú svoje priority prevrátené . Mnoho veriacich sa zaviaže k tomu, že sa budú modliť , ak a keď si na to nájdu čas . A napriek tomu sa každý týždeň pre ne stáva hľadanie Krista menej dôležité ako umývanie auta , upratovanie , návštevy priateľov , chodenie do reštaurácií , nakupovanie , sledovanie športových udalostí . Proste si nespravia čas na modlitbu .

Za dní Lóta a Noaha neboli ľudia iní . Ich hlavnými prioritami bolo jesť a piť , nakupovať a predávať , ženiť sa a vydávať sa , starať o svoje rodiny . Nemali čas počúvať správu o prichádzajúcom Božom súde . A tak neboli pripravení , keď udrel súd !

Očividne sa nič počas storočí nezmenilo . Pre mnohých dnešných kresťanov zostáva Pán Boh v spodnej časti zoznamu priorít . Navrchu je plat , bezpečie , potešenie , rodina. Milovaní , Pán nechce vaše zvyšky - tie kúsočky času , ktoré sú vašimi jedinými okamihmi rýchlych prosebných modlitieb . To nie je obeť. Malachiáš hovorí : "  Keď prinášate slepé na obetu, to nie je zlo? A keď prinášate chromé a choré, to nie je zlo? Nože daruj to svojmu predstavenému, či mu budeš milý, alebo či bude blahosklonný k tebe! - hovorí Pán zástupov.  Ale teraz udobrite tvár Boha, aby sa nad vami zľutoval. Toto robili vaše ruky! Či bude blahosklonný k vám? - hovorí Pán zástupov.( Malachiáš 1 , 8 ) .

Pán Boh očakával , že Jeho ľud starostlivo prejde svoje stáda a prezrie každé zviera a vyberie toho najdokonalejšieho jedinca , ktorého Mu obetuje . Podobne dnes Pán Boh to isté očakáva od nás . Chce náš kvalitný čas - neuponáhľaný . A urobiť si taký čas má byť našou prioritou !

Raz som sa stretol s pastorom jednej z najväčších amerických cirkví . Tento človek bol jedným z najzamestnanejších služobníkov , aké som kedy poznal . Povedal mi bez ospravedlňovania : " Nemám čas sa modliť . " Ale to , čo tým mienil , bolo : " nepriradil som modlitbe žiadnu prioritu . " Keď som navštívil jeho Cirkev , nevnímal som tam žiadny pohyb Božieho Ducha . V skutočnosti to bola jedna z najmrtvejších cirkví , v ktorej som kedy kázal . Ako by tam mohol byť nejaký život , keď sa pastor nemodlil ?

Žiadny kresťan si nevyhradí  čas na modlitbu , kým neurobí modlitbu prioritou svojho života - pred rodinou , kariérou , voľným časom , všetkým. Inak je jeho obeť zvrátená !

David Wilkerson