Archív článkov

Dom chleba

16.12.2018 21:10
Ja som chlieb života. (Ján 6,48)   Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. (Ján 6,51)   Hlavne teraz, v čase adventu a Vianoc si častejšie pripomíname, že sa v...

Nesúďte, aby ste neboli súdení

16.12.2018 21:00
No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia. (Matúš 7,37) Každé stretnutie alebo rozhovor s ľuďmi ma ohromnú váhu a mnohokrát rozhoduje o ďalšom smerovaní nášho života.  Potešujúce, alebo urážlivé slová menia naše city, myšlienky,...

Dar z neba

13.12.2018 14:18
Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. (Lukáš 2,11)   Mnohí ľudia oslavujú Vianoce. Učia svoje deti, že je to čas, obdarúvania tých najmenších, čas, v ktorom neodmysliteľnou súčasťou je ozdobovanie stromčeka, alebo sviatok, keď sa stretnú rodiny, ktoré s...

Istota vzácna

11.12.2018 09:56
Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky! (Hebrejom 13,8) Žiadny človek na svete nemá rád neistotu. Neistota zožiera a trápi. Každý z nás potrebuje istotu, niečo spoľahlivé, niečo o čo sa môže oprieť. A keď nič také neexistuje, tak sa sami pre seba pokúšame niečo také...

Nadovšetko láska

10.12.2018 22:50
Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.  Láska...

Je pre teba modlitba rezervou alebo GPS?

09.12.2018 14:13
Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.  (Ján 14,14) Pre mnohých ľudí predstavuje modlitba niečo ako rezervné koleso. Umiestnia ho vo svojom batožinovom priestore a väčšinu času si naňho vôbec nespomenú. Ale je tam, keď ho budú potrebovať. V takom prípade otvoria...

Vieš, ako veľmi ťa Boh miluje?

09.12.2018 14:11
„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ (Ján 15,13) Boh ani vo svojej celej moci nikdy na nás nevyvíja tlak, ktorý by nás donútil milovať Ho… ale ani sa našej lásky nebude doprosovať. On svoju lásku k človeku dokázal tým, že dal to najvzácnejšie, čo mal – svojho...

Netúžiš po takom mieste?

07.12.2018 18:07
Už nikdy nebude nič prekliate. V ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť; (Zjavenie 22,3) Adam a Eva pokiaľ nezhrešili, boli v Edene. Ich život bol bez smrti, ťažkosti a bolesti. Neexistoval hlad ani choroba.  Na tomto dokonalom mieste slúžili Bohu,...

Ktorou cestou pôjdeš?

07.12.2018 18:04
"Robil, čo je správne v Pánových očiach ..." (2.Kráľov 22, 2)  Joziášov dedko Manasses bol násilnícky kráľ, ktorý "prelial veľmi veľa nevinnej krvi " (2. Kráľov 21,16). Jeho otec, kráľ Amon, zomrel rukami jeho vlastných dôstojníkov. "Robil to, o čom  Boh povedal, že je zlé,"...

Milovať budeš...

07.12.2018 18:02
„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily.“ (Marek 12,30) Boh sa dotýka všetkých oblastí nášho života. Dotýka sa našej mysle a premieňa nás jej obnovovaním. Boh nás volá, aby sme rozmýšľali: „Poďte, vyjasnime si to! — hovorí Hospodin“...
Záznamy: 1 - 10 zo 164
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>