Archív článkov

Začnime budovať Božie kráľovstvo!

13.07.2019 17:57
„Napadla ich myšlienka, kto z nich je väčší“  (Lukáš 9, 46).   Každodenná súčasť nášho života. Kto je viac? Kto je mocnejší? Rivalita a súperenie. Vidíme to vo svete, ale neraz aj v zboroch a cirkvách.  A pritom jednoduchosť a pokora je znakom vnútornej...

Túžiš po blahobyte, užívaní si sveta a po chvále?

11.07.2019 11:55
„Ježiš uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: blahoslavení chudobní, hladujúci, plačúci, prenasledovaní, ale hovoril aj, beda vám čo ste teraz nasýtení, čo sa smejete, ak vás všetci ľudia chvália." (Lukáš 6,20)    Ako chápať tieto Ježišove slová ? Bohu sa páčia tí, ktorí sa vedia...

Štedrosť je vlastnosť neba

08.07.2019 10:34
„Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice.“ (Marek 12,43)   Ako je to so mnou? Dávam Bohu všetko? Čo som si nechal pre seba a tým som zarmútil Boha? Ježiš učí zástup: „Hovorím vám, táto chudobná vdova vhodila do pokladnice viac ako všetci...

Dôveruj celým srdcom Pánovi!

03.07.2019 15:25
„Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um!  Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.” (Príslovia 3, 5-6)   „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja...

Načúvaj Bohu a ži podľa Jeho prikázaní!

01.07.2019 17:46
„Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti prijímajte zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.  Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.“ (Jakuba 1,21-22) „Syn môj, dodržiavaj prikázania svojho otca a neopúšťaj poučenie svojej...

Buď vzorom v správaní!

01.07.2019 09:07
„...buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote.“ (1.Timotejovi 4,12)   Je naše správanie v súlade s tým, čo prehlasujeme našimi ústami? Nie sme kresťanmi iba podľa mena? Ak nás ľudia pozorujú, vidia v našom živote Krista? Príbeh z kresťanského...

Nebuď pohoršením, buď požehnaním pre druhých!

15.06.2019 21:34
Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. (Marek 9,42)   Som pre svoje okolie požehnaním? Netrpí niekto pre moje správanie? Nie je môj život pre druhých utrpením? Ježiš odo mňa očakáva,...

Buď pokorným!

12.06.2019 13:11
„Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“ (Marek 9,35)   Ako znášam, keď iných uprednostňujú? Viem ustúpiť do úzadia a iným ponechať prvenstvo? Viem sa tešiť, keď iní vynikajú, sú lepší, úspešnejší? Pán Ježiš pripomína: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo...

Vezmi svoj kríž a následuj Ho!

07.06.2019 08:27
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Marek 8,34-35)   Ježiš apoštolom i zástupom jasne hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám...

Ako vidíš ľudí okolo seba?

04.06.2019 11:51
„On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, poslinil mu oči, vložil naňho ruky a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?“  Ten sa pozrel a povedal: „Vidím ľudí; zdá sa mi, akoby stromy chodili.“ Potom mu znova položil ruky na oči. Tu začal vidieť i celkom ozdravel a všetko videl zreteľne.“ (Marek...
Záznamy: 1 - 10 zo 242
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>