Archív článkov

Neboj sa, len ver!

16.05.2019 10:31
Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa, len ver!“  (Marek 5,36)   Aké mám skúsenosti s dôverou v Boha? Vzbudzujem si dôveru vo všetkých svojich ťažkostiach? Povzbudzujem iných k dôvere v Boha? Ježiš  hovorí Jairovi: „Neboj sa, len ver! “...

Si bláznom pre Krista?

15.05.2019 12:19
„Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.“ (1.Korinťanom 1,18)   Akú mienku majú o mne tí čo ma poznajú, rodina, rovesníci, priatelia, kolegovia v práci? Je niečo, čo by som mal rýchlo odstrániť vo svojom...

Byť Ježišovim bratom

14.05.2019 14:36
„Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“ (Marek 3,35)   O čom hovoria moje myšlienky, slová a skutky vo vzťahu ku Kristovi? Uvedomujem si, že Ježiš má nazýva bratom a chcem ním byť? Čo Ježiš odo mňa - brata očakáva? Ježiš učí: „Kto plní vôľu Božiu, je môj brat, moja...

Hľadajme to, čo nás spája

08.05.2019 18:02
„Kto plní vôľu Božiu, je môj brat“  (Marek 3,35).   Mnoho zanietených kresťanov sa horlivo usiluje „evanjelizovať“ všetkých ľudí okolo seba, aj tých, ktorí patria do iných kresťanských denominácií.  Mnoho raz to vyzerá tak, ako keby iba oni mali kľúč k nebu a ostatných...

Uč sa byť pokorným!

30.04.2019 09:14
„A ty žiadaš veľké veci! Nežiadaj ich!“ (Jeremiáš 45,5)   Jedna stará veriaca, ktorá verne slúžila svojmu Pánovi, bola pripútaná na lôžko a trápil ju neustály kašeľ. Jednému z návštevníkov pokojne vysvetlila: „Vidíte, keď som bola mladšia, Pán mi hovoril: ‚Betty, urob toto, Betty,...

Božia vôľa

29.04.2019 20:11
„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (Rimanom 12,2)   Veľa kresťanov ma tendenciu vysvetľovať si príliš rýchlo udalosti nášho života ako Božiu vôľu. Aj keby bolo skôr...

Učme sa odpúšťať

24.04.2019 12:46
„... Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho“ (Lukáš 15,20).   Božia láska k nám je nezaslúžená, a predsa nemenná. Aj keď som sa od Neho odvrátil, neotočil sa ku mne chrbtom, neprestal ma hľadať, ochraňovať a čakať...

Ježiš je Víťaz!

20.04.2019 14:09
„...Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia.“ (Zjavenie 1,18)   Poznáš Ho? Je to Ježiš, Boží Syn, ktorý prišiel z neba na zem. Stal sa človekom, aby mohol mať vzťah k svojim stvoreným a svojou smrťou na kríži dal večný život všetkým, ktorí...

Prinášaš ovocie?

13.04.2019 22:06
"... prišiel si pre jeho ovocie, ale nenašiel na ňom nič."  (Lukáš 13, 6)   Ježiš povedal: „Istý človek mal vo vinici figovník; prišiel si pre jeho ovocie, ale nenašiel na ňom nič. Povedal vinárovi:, Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho!...

Nedaj sa diablom oklamať!

08.04.2019 10:53
„Ja som cesta, pravda a život.“  (Ján 14,6) „Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ (Matúš 11,30)   Rakúsky psychiater  židovského pôvodu Viktor Frankl napísal  prácu «Tanec okolo zlatého prasaťa». Rozpráva v nej o náraste psychických chorôb v USA.  Ľudia...
Záznamy: 1 - 10 zo 229
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>