Archív článkov

Nauč sa milovať tak, ako miluje Boh

11.12.2015 19:22
  Teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska. (1 Kor 13,13) Kto opíše puto Božej lásky? Kto je schopný vyjadriť jej vznešenú krásu? Neopísateľná je výška, do ktorej nás ona povznáša. Láska nás spája s Bohom, láska zakrýva množstvo hriechov, láska všetko znáša,...

Ježiš, jediná cesta do neba

29.11.2015 08:21
V Boha na Slovensku verí ešte stále väčšina obyvateľov. Mnohí Ho uznávajú aj ako Stvoriteľa a pôvodcu všetkého. Ježiša Krista však nepovažujú za dôležitého. Pre mnohých je Ježiš Kristus dobrý iba ako učiteľ, ušľachtilý morálne čistý človek, ktorého je hodné napodobňovať, lebo ohlasoval...

Usiluj sa o milosrdenstvo

23.11.2015 13:46
  Usiluj sa však o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť! (1Tim 6,11) Nezabúdajte však na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takých obetiach má Boh záľubu. (Heb13,16) Victor Frankl – Žid, ktorý prežil koncentračný tábor, napísal o tom neuveriteľne ťažkom období knihu...

Kristova vôňa

09.11.2015 17:29
Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých, čo sú na ceste spásy, i tých, čo idú do záhuby.  Jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života pre život. (2Kor 2,15-16) Určite budete so mnou súhlasiť, že sa lepšie cítime na mieste kde to pekne rozvoniava, ako na mieste kde sa šíri...

Tolerancia

12.10.2015 20:14
V našej dobe „tolerancie“ a „pluralizmu“ je relativizmus zobrazovaný ako najlepšia vlastnosť. Každá filozofia, myšlienka a systém viery má rovnakú váhu, tvrdí relativista, a preto si zaslúžia rovnaký rešpekt. Tí, ktorí sú naklonení k jednej viere nad druhou – alebo ešte horšie – tvrdia, že poznajú...

Nebezpečná zaslepenosť

02.10.2015 15:53
  „Keď to videli zástupy, zmocnila sa ich bázeň a oslavovali Boha, že dal takúto moc ľuďom.“ (Mat 9,8) Matúš poznamenáva, že ľudia žasnú nad tým, čo videli na vlastné oči. Beznádejne chorý človek bol uzdravený. Prejavila sa Božia moc a veľká milosť. Muž, ktorého museli priatelia spustiť...

Pokánie

02.10.2015 15:50
Ján Krstiteľ kázal o Božom hneve, súde a nutnosti pokánia na odpustenie hriechov. Už viackrát som sa stretol s názorom, že v cirkvách a zboroch veľmi chýbajú kázne o týchto životne dôležitých doktrínach. Nezabúdajme však, že existuje niečo ako budúci hnev pre nekajúcnych a že je možné, aby bol...

A nevieš, že si biedny

14.09.2015 10:37
  ...a nevieš, že si biedny, poľutovaniahodný, chudobný, slepý a nahý. (Zj 3,17) Toto povedal Boh kresťanom v Laodicei, lebo sa nevideli správne. Mesto Laodicea bolo veľmi bohaté, plné kultúry, vzdelania, vedy a priemyslu. Mali veľa pozemských vecí a mysleli si, že nič nepotrebujú –...

Kresťanská jednota

27.08.2015 11:49
„Aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno“ (Jn17,21) „Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!“ (1Pet3,8) „Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu, aby som - či už prídem a uvidím vás, alebo...

Plátno, na ktorom ľudia vidia Ježiša

27.08.2015 11:29
 Drahý brat, drahá sestra v Kristu, čítajme Božie slovo čo najčastejšie a pripomínajme si, že Ježiš nás miluje a že za nás zomrel. Neustále si pripomínajme, že Boh je láska. Nič nemožno porovnať s Božou láskou. On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil. (Tit2,14) Boh nás miluje, ale chce...

Záznamy: 1 - 10 zo 153

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>