Ten kto nevie prijať lásku od Boha, sám nedokáže naozaj milovať.

Vo svete je stále ťažšie veriť v lásku. Príliš veľa zrád, príliš veľa sklamaní. Kto bol raz zradený alebo zranený má strach milovať i byť milovaný, pretože vie, aké bolestivé je byť oklamaný.

 

Ak hľadáš lásku hľadaj Ježiša a On  ťa naučí milovať, lebo On je Láska. Nech Jeho láska našu rozohrieva  a zmení tak život náš.

Povzbudenia a zamyslenia

Emanuel - Boh s nami

07.12.2018 13:37
„Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. (Matúš 1,23)   Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby sme my mohli byť vykúpení z našich hriechov, aby nás zmieril s Otcom a umožnil prístup k Nemu. To všetko slávne naplnil, žil na...

Buď opatrný na to, čo hovoríš

06.12.2018 20:01
"... jazyk múdrych je liekom ." (Príslovia 12,18) Neopatrné slová môžu ľudí zraniť aj ovplyvniť. Ak o tom pochybuješ, posúď tieto dva príbehy: Jedného dňa v malom vidieckom kostole miništrant omylom upustil víno na prijímanie. Kňaz, ktorý konal omšu, mu dal...

Aké je tvoje ovocie?

06.12.2018 19:43
Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. (Ján 15,8)   No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon.  (Galanťanom 5, 22-23).   Mnoho krát...

Stretnutie, ktoré mení život

06.12.2018 19:37
„Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ (2.Korinťanom 5,21) Augustín bol jedným z najväčších teológov, akí kedy na Zemi žili. V mladosti bol divoký, nestriedmy a nemravný. Napriek mnohým prosbám a modlitbám jeho...

Milosť, ktorá premieňa

06.12.2018 19:34
„Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ (Ján 1,29) Keď Kristus visel na kríži, hriech dosiahol vrchol. Najhorší prejav hriechu sa udial práve na Kalvárii. Hriech nikdy nebol černejší ani strašnejší. Na kríži vidíme obnažené ľudské srdce so všetkou svojou skazenosťou. Niektorí vravia, že...

Ježiš sa narodil pre každého z nás

06.12.2018 19:24
„Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život“ (Ján 3, 16). Keď všemocný Boh, ktorý má k dispozícii silné nebeské vojská, dáva pre záchranu človeka svojho jediného Syna, musel na to byť veľmi vážny dôvod. Vzbura...

Ak svojimi ústami vyznáš a vo svojom srdci uveríš

04.12.2018 22:19
Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. (Rimanom 10,9) Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska. (1.Jánov 2,15) Clayton bol mládenec postihnutý leukémiou. Pri štvrtej...

Boh je láska

04.12.2018 22:14
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu. (Žalm 34,8) Jeden náčelník afrického kmeňa bol na love napadnutý divým zvieraťom. Akýsi otrok zabil zviera ešte včas, ale nemohol zabrániť, aby kráľ nestratil prst. Náčelník nazlostený zvolal: „Keby bol Boh dobrý, tak by...

Myslíme na večnosť!

04.12.2018 22:09
Človek, mnoho ráz karhaný, zatvrdzuje svoju šiju; bude rýchle skrúšený, a nebude lieku. (Príslovia 29,1) Koľko ľudí muselo na sebe zakúsiť pravdu týchto slov! Museli si priznať: Nepočúval som to, čo mi hovorili, za všetko si môžem sám – Som úplne odpísaný! Pre mňa už niet nádeje! V takej...

Nezanedbávaš svojich milovaných?

04.12.2018 22:05
"... a žite v láske ..." (Efezanom 5, 2) Veľký škótsky esejista a historik Thomas Carlyle sa oženil so svojou sekretárkou Jane Welsh. Stále pre neho pracovala, ale keď ochorela, Carlyle, ktorý bol hlboko oddaný svojej práci, si to nevšimol, takže ju nechal stále pracovať. Ale ona mala nádor a...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>